SurveyingDevice_l

O katedře geomatiky

Katedra geomatiky FAV ZČU je první svého druhu v České republice, první studenty do nově otevřeného oboru přijala již roku 1995.
Kontakt Lidé na katedře

Geomatika jako vědní disciplína se zabývá získáváním, analýzou, interpretací, distribucí a využitím geografické informace. Zahrnuje široký okruh oborů, které mohou být použity společně k vytvoření detailního, avšak srozumitelného obrazu fyzického světa a našeho místa na něm. Zahrnuje obory jako zeměměřictví (geodézie), kartografie, dálkový průzkum Země, fotogrammetrie, globální určování prostorové polohy na zemském povrchu a geografické informační systémy.

Absolventi oboru Geomatika najdou široké uplatnění v řadě oborů. Vedle tradiční geodézie a katastru nemovitostí se jedná o rozsáhlou oblast geografických informačních systémů, kartografie, dálkového sběru dat, geoinformačních technologií (například navigace) nebo databází. Odborníci ve výše uvedených oblastech jsou vyžadování ve státní správě, malých a středních firmách, ale i ve velkých nadnárodních koncernech v České republice i zahraničí. Absolventi navazujícího studia mají také možnost získat doklad „Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr“ (ÚOZI).