Výzkum - 3D model zámku Kozel

Výzkumná činnost

Náš tým se může pochlubit řadou úspěšně realizovaných projektů. V našem týmu rádi přivítáme všechny, pro které je vědecká práce v oblasti geomatiky výzvou i potěšením.
Ukončené projekty Aktuální projekty

Výzkumný tým z oddělení geomatiky se dlouhodobě zabývá moderními metodami sběru geodat a jejich využití při modelování zemského gravitačního pole, predikci globálních změn klimatu a detekci přírodních zdrojů a územním plánování.

V oblasti sběru otevřených dat řešíme především otázky technického a sémantického charakteru v oblastech územního plánování, dopravy, turistiky, zemědělství a zdravotnictví.

Dalšími z našich výzkumných oblastí jsou přímé zeměměřické metody – elektronické tachymetry, kombinované stanice GNSS – i nepřímé metody, mezi které patří laserové skenovací systémy (LSS), pozemní fotogrammetrie, letecká fotogrammetrie nebo dálkový průzkum Země. 

Silné zastoupení máme v oblasti modelování zemského gravitačního pole, kde se věnujeme rozvoji matematického aparátu pro jeho modelování za využití různých zdrojů dat a zároveň hledáme alternativní možnosti jeho mapování.

Ve vícedimenzionálním datovém modelování spojujeme možnosti a přístupy několika vědeckotechnických disciplín. Náš tým se zabývá především modelováním z pohledu geověd, pohybuje se tedy mezi CADGIS, potažmo BIM a VGE, zkušenosti má i z 3D tiskem.

Seznam aktuálně běžících projektů a jmenný přehled projektů katedry geomatiky a výzkumného programu geoprostorová data najdete na této stránce, přehled projektů za dobu fungování geomatiky na ZČU naleznete na tomto odkaze. Realizaci transferu znalostí do praxe přibližuje tato stránka. Další informace o výzkumu naleznete na webu výzkumného centra FAV Nové technologie pro informační společnost.