Aktuální projekty

Jmenný přehled projektů katedry geomatiky a výzkumného programu geoprostorová data najdete níže, přehled projektů za dobu fungování geomatiky na ZČU naleznete na tomto odkaze. Realizaci transferu znalostí do praxe přibližuje tato stránka. Další informace o výzkumu naleznete na webu výzkumného centra FAV Nové technologie pro informační společnost.

 

Projekty na katedře

Zobrazit více projektů