Elipsoidické modelování planetárních gravitačních polí

2023-2025
GAČR 23-07031S
doc. Ing. Michal Šprlák, PhD.

Fyzikální geodézie je předmět zabývající se modelováním gravitačního pole. Standardní konceptuální model určování gravitačního pole však nepředstavuje adekvátní rámec pro současné a plánované zkoumání těles sluneční soustavy a pro nejmodernější senzory sbírající různé typy gravitačních měření. V tomto projektu formulujeme novou teorii  potenciálu pro modelování gravitačního pole zploštělých planetárních těles s vysokým rozlišením v analytické formě. Tento významný teoretický příspěvek bude komplexně odrážet současný a předpokládaný technologický pokrok v observačních technikách, a tedy bude zahrnovat všechny veličiny od gravitačního potenciálu až po složky gravitačního tenzoru třetího řádu. Najdeme originální řešení náročných problémů fyzikální geodézie, a to: dokončením elipsoidálního Meisslova schématu, zodpovězením oprávněnosti analytického pokračování parametrů gravitačního pole a odvozením moderní metody pro odhad redistribuce hmoty.