Vytvoření dynamického digitálního modelu ulice pro potřeby autonomního řízení v Plzni

Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu DOPRAVA 2020+ je realizovaný v letech 2022 – 2024 se zaměřením na oblast Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1). 

Cílem projektu bude pilotně otestovat a definovat možnosti využití HD map pro potřeby autonomní mobility. Během projektu bude vytvořen testovací úsek, který bude vybaven dodatečnou senzorikou, která bude umožňovat v reálném čase detekovat překážky na vozovce a v jejím okolí. Na tomto úseku se budou zároveň pohybovat testovací vozidla, která budou vybavena další senzorikou pro detekci mimořádností na vozovce. Data budou zároveň přenášena na server, kde budou implementována do vytvořených HD map testovacího úseku a část také do stávajícího 3D modelu města Plzně. Vznikne tak dynamický digitální model (tzv. digitální dvojče) pilotního úseku. Na základě provedených testů na závěr vznikne metodika, která bude jasně definovat požadavky na dynamické HD mapy pro potřeby autonomního mobility.