BRISEIDE

2010–2012
CIP-ICT-PSP-2009-3
Hlavní řešitel: Karel Janečka

Anotace: Hlavními cíli eContentplus projektu BRISEIDE jsou především:

  • rozšíření datových modelů vyvinutých či vyvíjených v tematicky příbuzných evropských projektech o časový aspekt,
  • aplikace (například Civilní ochrana) založená na integraci existujících řešení,
  • vývoj služeb (services) pro správu časoprostorových dat.

Projekt BRISEIDE bude aplikován, testován a validován v aplikacích z oblasti civilní ochrany, s použitím příslušných INSPIRE témat, skrze síť zúčastněných subjektů, poskytovatelů dat, technologických partnerů a uživatelů. ZČU jako projektový partner je zodpovědná především za vedení pracovní části zaměřené na identifikaci uživatelských požadavků. Tyto požadavky jsou cíleny na existující systémy jednotlivých partnerů, které by měly být v rámci projektu BRISEIDE rozšířeny o podporu zpracování časoprostorových dat. Rovněž je ZČU zodpovědná za vytvoření metadatového profilu projektu podporujícího časová data.