DIGITAL URBAN EUROPEAN TWINS (DUET)

2019–2022
Program Horizon 2020, č. 870697
Koordinátor: VLAAMSE GEWEST (Belgie)
Hlavní řešitel: Tomáš Mildorf

DUET je inovační projekt navržený tak, aby využíval pokročilé možnosti cloudu a vysoce výkonných výpočetních systémů (HPC) k vývoji tradičního cyklu tvorby veřejné politiky pomocí velkých otevřených zdrojů dat. Cílem je přispět k tomu, aby se rozhodování veřejného sektoru stalo v krátkodobém i dlouhodobém horizontu demokratičtějším a účinnějším, a to vývojem a používáním digitálních dvojčat (digital twins) pro zkoumání a experimentování politických dopadů v celých městech a regionech. Tyto digitální repliky městského systému:

  • posílí každodenní správu měst tím, že pomohou městským manažerům rychle reagovat na události v reálném čase rychlým experimentováním s různými dopady na rozhodnutí, a
  • zajistí, aby dlouhodobější politická rozhodnutí byla účinnější a důvěryhodné tím, že umožní městským manažerům z různých jednotek zkoumat a diskutovat s občany a podniky o městských otázkách vizuálním a snadno stravitelným způsobem prostřednictvím společného pohledu.

www.digitalurbantwins.com