Data-Driven Bioeconomy (DataBio)

2017–2020, Program Horizon 2020, projekt č. 732064 Koordinátor: INTRASOFT INTERNATIONAL SA (Belgie) Hlavní řešitel: Tomáš Mildorf

Projekt DataBio se zaměřuje na produkci nejkvalitnějších surovin v biohospodářství (zemědělství, lesnictví a rybolovu) tak, aby se potraviny, energie a další biomateriály vyráběly s důrazem na odpovědnost a udržitelnost.

Projekt navrhuje zapojit nejmodernější platformu pro velká data (Big Data) nad současnou existující infrastrukturu a řešeními partnerů projektu. Práce bude založena na průběžné spolupráci expertů jak z řad koncových uživatelů, tak z řad společností poskytující technologie pro platformu. Stejně tak budou zapojeny bioekonomické a technologické výzkumné instituce.

Vybrané pilotní aplikace a koncepty budou implementovány s využitím inovativních metod a nástrojů, do kterých budou vstupovat experti a koncoví uživatelé z bioekonomického sektoru a dalších zúčastněných stran a budou specifikovat požadavky na řešení pro experty z oboru ICT, Big Dat a pozorování Země (Earth Observation) a dalších.

Široké spektrum partnerů projektu dokládá pokrytí zkoumané oblasti od výzkumných institucí a technologických firem až po koncové uživatele v zemědělství, lesnictví a rybolovu. Konsorcium projektu se skládá ze 48 partnerů ze 17 zemí, z čehož je 14 členy EU.

www.databio.eu