Metody validace, zpracování a použití dat družicových misí v geodézii a geofyzice

2015–2017, GAČR, 15-08045S, hlavní řešitel: prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Anotace: Hlavním cílem projektu je formulace řešení úloh teorie potenciálu pro nová gravitační data měřená družicemi GRACE a GOCE s použitím elipsoidické aproximace. Dílčími cíli jsou implementace nových řešení, jejich testování a použití při zpracování reálných dat pro geodetické a geofyzikální aplikace.