GNSS stanice PLZE

2005–neomezeno
Řešitelé z oddělení geomatiky: Václav Čada, Radek Fiala, Karel Jedlička

Anotace: Referenční GNSS stanice PLZE je zapojena do dvou nově budovaných celostátních sítí VESOG a CZEPOS na jejichž stránkách naleznete podrobné informace. Stanice je spravována oddělením geomatiky ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým topografickým a kartografickým (VÚGTK) – observatoří na Pecném. Stanice poskytuje data ve výměnném formátu RINEX a RTCM korekce přes Internet.