GEOINFONET

2011–2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0069
Hlavní řešitel: Karel Janečka

Anotace: Projekt Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (GEOINFONET) je orientován na spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací geoinformatiky (GI). Geoinformatika, jako mladá aplikační disciplína, prochází rozvojem a proniká do mnoha oborů lidské činnosti. Dochází tak k rozvoji poznatků, ne však jejich sdílení. Stávající úroveň spolupráce není dostatečná, chybí syntetizující přístup i těsnější propojení.
Obsahem projektu je posílení partnerství a spolupráce mezi institucemi zabývajících se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací v oblasti geoinformatiky. Spolupracující subjekty vytvoří v průběhu řešení projektu síť GeoInfoNET, zabývající se všemi oblastmi geoinformatiky. Dojde ke zvýšení vzájemné informovanosti o vzdělávací, výzkumné i aplikační činnosti, provázanosti subjektů při spolupráci nad společně řešenými úkoly i organizovanými akcemi, sdílenými nejmodernějšími poznatky.
Vytvořením sítě GeoInfoNET dojde k prohloubení spolupráce mezi subjekty (stáže, přednášky, exkurze), zvýšení odborných znalostí a dovedností (přednášky a workshopy), získání komunikačních dovedností (vzdělávací kurzy) cílové skupiny, což přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Zlepšení spolupráce subjektů se kladně projeví na úrovni terciárního vzdělávání, výzkumu a implementaci současných poznatků do praxe. Sdílení poznatků podpoří jejich dostupnost pro cílovou skupinu, kterou jsou zaměstnanci a studenti organizací, které jsou součástí sítě.