Geomorfologický informační systém jako základ environmentálních aplikací

2004–2005
Projekt č. 106, AIP ČR
Řešitelé: Pavel Mentlík (ZČU/KGE), Jozef Minár (UK Bratislava)
Spoluřešitelé Ivan Barka (UK Bratislava), Karel Jedlička

Mezinárodní vědecká spolupráce s Univerzitou Komenského v Bratislavě, katedrou fyzické geografie.

Projekt buduje metodický postup tvorby geoprostorového informačního systému, jako základu pro moderní geomorfologické analýzy.