Inovace a doplnění studijního programu Geomatika

FRVŠ č. 1001/2005/F1a
Řešitel: Karel Jedlička
Spoluřešitelé: Magdaléna Baranová, Otakar Čerba

Anotace:
Projekt si klade za cíl rozšířit dva ze tří studijních bloků studijního programu Geomatika. Studijní blok geografických informačních systémů (GIS) o předmět Principy prostorových analýz (PPA), rozdělením předmětu Aplikace GIS (AGI) a studijní blok kartografie o nové metody práce s kartografickou informací předmětem Počítačová kartografie (POK). Principy prostorových analýz seznámí studenta s algoritmickým pozadím geografických analýz. Student tak bude schopen správně využívat a používat konkrétní techniky prostorových analýz. Vzniklý prostor v předmětu AGI bude vyplněn přednáškovým materiálem z oblastí síťových řešení GIS a programování pro GIS. Tato tři rozšíření se jeví jako klíčová pro fundované využívání GIS jako nástroje pro komplexní správu území a jejich znalost studenta dobře připraví pro praxi. Aby byl student schopen výsledky své práce korektně interpretovat pro odbornou i laickou veřejnost, musí mít dobrou úroveň kartografických znalostí a zároveň musí umět vytvořit kartografické výstupy moderními metodami. Proto je studijní program inovován o předmět Počítačová kartografie.