Integrace a inovace Databází bodových polí

2016
TAČR, TB05CUZK002
Hlavní řešitel: Tomáš Mildorf

Anotace: Cíli projektu jsou: Provést analýzu současného stavu Databází bodových polí. Navrhnout nezbytné úpravy datového modelu s ohledem na nově požadovanou funkcionalitu (rozšíření možnosti stávajících výstupů dle současných požadavků evropské směrnice INSPIRE – možnost výstupů v souřadnicových systémech doporučených INSPIRE s ohledem na přesnost bodů bodových polí, možnost konstrukce zeměpisných soustav souřadnicových sítí INSPIRE dle specifikací INSPIRE, provádění správních činností v bodových polích) a s ohledem na zajištění požadavků na kybernetickou bezpečnost informačních systémů veřejné správy (ISVS). Navrhnout architekturu nového APV s využitím webových technologií J2EE, které zajistí stávající funkcionalitu systému nad stávajícím datovým modelem a současně postupný přechod k novému datovému modelu včetně nově požadovaných funkcionalit. Navrhnout postup implementace a časový harmonogram prací. Vyvinout základní šablonu nového APV umožňující další vývoj.