Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky

2015–2016
TAČR, TB02CUZK003
Hlavní řešitel: Jakub Kostelecký (VÚGTK, v. v. i.)

Anotace: Cílem projektu je propojení Základní geodynamické sítě České republiky (ZGS) s Českou sítí permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) a se sítí stanic projektu Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN). Propojení bude dosaženo zhuštěním sítě stanic ECGN na území ČR. Na těchto stanicích budou sledovány změny parametrů referenčních systémů (souřadnic, výšek a tíhového zrychlení). Následně bude také vytvořena metodika pro zapojení geodetických základů ČR do struktury evropské sítě ECGN pomocí GNSS, nivelace a měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry.