Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)

2018–2019
TAČR BETA2, TITSMV705
Hlavní příjemce: GEOREAL, s. r. o.
Vedlejší příjemci: T-MAPY, s. r. o., Západočeská univerzita v Plzni.

Anotace: Cílem projektu je na základě existujícího „Standardu VF XML DTM DMVS“ vypracování Jednotného výměnného formátu Digitální technické mapy (včetně jednotného datového modelu a podrobného ontologického popisu), který bude implementován do relevantních informačních systémů veřejné správy, a zajištění nástrojů jeho správy, údržby a rozvoje. V rámci realizace bude připraveno několik vzorových výstupních souborů, které budou obsahovat specifické příklady zápisu objektů a jejich údajů.