Krajina paměti. Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA.

2012–2014
Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, reg. č. 100110544
Hlavní řešitel: Václav Čada

Anotace: Projekt přeshraničně propojuje dvě výjimečná místa paměti na šoa: Terezín a Drážďany. Výsledkem je virtuálně prezentovaná krajina vzpomínek česko-saského příhraničního regionu ve Třetí říši s pedagogickými a technickými koncepty. Za tímto účelem budou použity, kombinovány a dále rozvíjeny technologie sloužící k zeměpisnému popisu historických obsahů, jejich 3D vizualizaci, k uchování dat a ke grafickému publikování v online a off-line médiích, přičemž se naváže na etablované technologie a převzata z již existujících projektů bude zeměpisná databáze. Tato data a technologie budou v rámci projektu společně vyhodnocena, shrnuta, doplněna a zpracována pedagogicky, a pak také s ohledem na zamýšlenou interaktivní prezentaci.