Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací

2016
TAČR, TB9500MV004
Hlavní řešitel: ppm factum research, s. r. o.

Anotace: Cílem projektu je identifikovat jednotlivé typy pracovních pozic v oblasti prostorových informací v oblasti veřejné správy, definovat jejich očekávané dovednosti a kvalifikační požadavky na ně kladené, popsat požadavky, správně vyhodnotit současný stav a očekávanou projekci do budoucna tak, aby byla personálně zajištěna implementace GeoInfoStrategie. Analýza by měla vytvořit podmínky pro pravidelný monitoring situace lidských zdrojů v oblasti prostorových informací a včasné reakce na vývoj požadavků podle změn objemu prací i technologií v oboru prostorových informací.