Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat

2016
TAČR, TB0500MV003
Hlavní řešitel: Otakar Čerba

Anotace: Cílem projektu je navrhnout postupy tak, aby znovu využití prostorových dat a neprostorových dat bylo maximalizováno. To může být dosaženo pouze zajištěním kompatibility a souladu mezi prostorovými a neprostorovými daty. Řešení této problematiky bez vzájemného propojení povede ke snížení potenciálu využití otevřených dat veřejné sféry.