Monitoring rozvodných sítí pomocí bezpilotních prostředků a elektronických systémů

2015–2018
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005033
Vedoucí partner: CCE Praha, s. r. o.
Další partneři: ALIMEX, s. r. o., Západočeská univerzita v Plzni

Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj monitorovací metody, která umožní sledování elektrických rozvodných sítí s cílem snižování vlivu nepříznivých faktorů, které ovlivňují stabilitu, snižování poruchovosti a zvyšování bezpečnosti rozvodných sítí. Navrhované řešení by mělo zásadním způsobem přispět ke snížení četnosti poruch rozvodových sítí. V případě vzniku poruchy detailně identifikovat její rozsah a přispět ke snížení času na její odstranění.