Multifunkční učebna počítačového modelování a GIS

FRVŠ č. 1329/2004 – vybavovací projekt
Řešitel: Stanislav Míka
Spoluřešitelé: Marek Brandner, Václav Čada

Anotace:
V roce 2002 byla realizována dostavba laboratorních objektů Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (cca 28 000 tis. Kč, účelová dotace MŠMT 15 000 Kč, prostředky ZČU 13 000 tis. Kč – pouze stavební náklady bez vybavení laboratoří). V tomto objektu jsou nové laboratorní pracoviště katedry matematiky (laboratoř počítačového modelování, laboratoř aplikované matematiky, laboratoř superpočítačových technologií, laboratoř digitální fotogrametri a laboratoř geodezie a GIS), v nichž se realizuje specializovaná výuka studentů především inženýrských oborů a studentů doktorského studia. V současné době však výrazně chybí vybavení učebny pro zmíněnou specializovanou výuku nejméně pro skupiny po 30 studentech. Metody počítačového modelování prolínají téměř všemi předměty vzdělávací nabídky na technických fakultách ZČU. V projektu se soustředíme především na matematiku, geodézii a kartografii. Pod zkratkou GIS máme na mysli předměty typické pro charakter oboru Geomatika.