Multimediální podpora výuky předmětů oboru Geomatika

FRVŠ č. F2294/03/F1
Řešitel: Václav Čada
Spoluřešitelé: Otakar Čerba, Karel Jedlička

Anotace:
Cílem projektu je inovovat materiály pro podporu studia (přednáškové texty, cvičení, multimediální příklady, video, zvuk, virtuální realita) a převést je do formy umožňující bezkontaktní způsob výuky určené především pro studijní program kombinovaného studia oboru Geomatika na ZČU/FAV (což je v souladu s dlouhodobým záměrem FAV), a standardizovat jejich vzhled, vylepšit strukturu, vytvořit vzájemná propojení, možnosti testování apod.

Inovace – aktualizace, doplnění a převedení učebních textů do multimediálního charakteru.

Standardizace – kompatibilita s dosavadním vzhledem a strukturou www stránek oddělení Geomatiky.

Obsah – naplnění této struktury pro tři pilotní předměty (AGI, DBG2, GEN1).

Sbírka – vytvoření sbírky volně šiřitelných dat, řešených úloh na geodetické výpočty, vytvoření databáze odkazů z oblasti geografie, vytvoření virtuální knihovny studentských prací a doplnění digitální mapové sbírky.

Výsledků projektu budou v rámci kreditního systému studia moci využívat všichni studenti ZČU, reálně se bude jednat o 80 studentů každý rok. Vzhledem k velkému zájmu o kombinované studium je reálné zvýšení počtu studentů využívajících výsledky tohoto projektu.