NaSaPO – Národní sada prostorových objektů

2019–2021
TAČR BETA2, TITIMV706IP01 a předcházející TITIMV706
Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Vedlejší příjemci: GEOREAL, s. r. o., T-MAPY, s. r. o.
Hlavní řešitel: Václav Čada

Cílem projektu je vytvořit koncepci NaSaPO, která bude vymezovat základní technické parametry a vlastnosti NaSaPO a dále specifikovat podmínky pro institucionální a organizační zajištění NaSaPO jako zdroje garantovaných dat. V rámci koncepce zpracovat podklady pro legislativní ukotvení NaSaPO. Stanovení, jaká data budou fakticky tvořit obsah NaSaPO, kdo bude jaká data garantovat, podmínky a pravidla jejcih poskytování a sdílení. Je nutné stanovit náklady na pořízení, správu a poskytování/sdílení dat a způsob financování ze strany jednotlivých garantů. Součástí potřeby je i vypracování koncepce správy prostorových dat a informací v informačních systémech veřejné správy.