Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací

2016
TAČR, TB9500MV005
Hlavní řešitel: VŠB-TUO

Anotace: Cílem projektu je zpracovat kvalitní podklad pro Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací.