NEOCARTOLINK

2011–2013
CZ.1.07/2.4.00/31.0010
Hlavní řešitel: Karel Jedlička

Anotace: Projekt Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace (NEOCARTOLINK) si klade za cíl podpořit vznik národní kartografické sítě a navázání produktivního partnerství mezi odborníky z institucí terciárního vzdělávání (univerzity a výzkumná a vývojová pracoviště) a aplikační sféry (společnosti podnikající v oblasti kartografie a tvorby map).

Kartografie zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti, neboť velká část lidského konání má prostorový rozměr. Prostorová data jsou často využívána v médiích, ne vždy však vhodným způsobem, který by respektoval potřeby koncového uživatele. Nízká kartografická gramotnost tvůrců i uživatelů map je mnohdy příčinou chybných rozhodnutí, ze kterých v praxi plynou následky projevující různými negativními (především ekonomickými) dopady.

Vybudováním národní sítě kartografie dojde k pozvednutí současného stavu poznání v oboru, sdílení poznatků mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou ve snaze uzpůsobit výuku kartografických disciplín novým podmínkám znalostní a technické společnosti. Vzájemným transferem vědomostí, poznatků a potřeb v rámci sítě dojde k pochopení a oboustrannému přijetí požadavků současného trhu a zvýšení konkurenceschopnosti budoucích absolventů vysokých škol a odborných pracovníků. Realizace projektu výrazně podpoří import nových znalostí a vývojových trendů ze zahraničí, zlepšení výsledků VaV a zvýšení mezinárodní prestiže české kartografie.