Odhady nejistot pro integrální transformace v geodézii

2021-2023
GAČR 21-13713S
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Tento projekt je zaměřen na formulaci integrálních odhadů a studium jejich nejistot pro aparát integrálních transformací parametrů statického tíhového pole Země. Šíření observačních chyb bude aplikováno na integrální  dhady, které jsou definovány pro integrační jádra jak homogenní a izotropní, tak nehomogenní a anizotropní. Tyto postupy umožní šíření datových nejistot v integrálních odhadech, které jsou používány pro transformaci, kombinaci a prodlužování současných i plánovaných tíhových dat.