OpenTransportNet – Prostorově založená datová centra pro inovaci v dopravním sektoru

2014–2017
CIP-ICT-PSP-PB 620533
Hlavní řešitelé: Karel Jedlička, Tomáš Mildorf

Anotace: Cílem projektu OpenTransportNetwork (OTN) je vytvoření virtuální služby pro agregaci, harmonizaci a vizualizaci otevřených dat související s dopravou. Tato platforma napomůže jak lepšímu řízení dopravy, tak i tvorbě nových inovativních aplikací a služeb pro potřebu dopravy. Tato řešení bude založeno na veřejných datech, lokalizačních službách a dobrovolnicky pořizovaných datech. Projekt sjednotí prostorové geoinformace, dynamické datové toky a neprostorová data pomocí nástrojů vhodných k prořízení velkých datových zdrojů, vizualizačních nástrojů a algoritmů detekce vzoru. Projekt bude ověřen na ve čtyřech pilotních místech: Velké Británii, Belgii, Francii a Libereckém kraji.