Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě

2016–2019, EUROPEAN COMMISSION – Strukturální fondy, projekt č. 60
Vedoucí partner: Západočeská univerzita v Plzni
Další partneři: Úhlava, o. p. s., Technische Hochschule Deggendorf.

Anotace: Cílem projektu je vytvoření multimediálního a digitálního turistického průvodce podél přeshraničních historických cest v Bavorském lese a na Šumavě, který bude určen pro poutníky, turisty a všechny zájemce o historii. Poutní a obchodní stezky dávné Šumavy se tak na základě nových postupů a vytvořeného multimediálního a digitálního turistického průvodce stanou přitažlivějšími pro cestovní ruch. Vytvořené tematické stezky budou lokalizovány a vizualizovány na on-line mapovém portálu, který uživatelům umožní poznávat novým způsobem kulturní dědictví podél cest na území „Silva Bohemica“. Prostřednictvím funkcí rozšířené reality, jako jsou např. aplikace v chytrých telefonech, bude možné poskytnout zájemcům podrobné informace o 3D modelech přímo na místě. V rámci případové studie budou zpracovány bavorsko-české barokní poutní cesty, na nichž bude provedeno testování vyvinutých technologií a zpracovaného multimediálního tematického obsahu. Multimediální koncept projektu bude doplněn filmovými sekvencemi tematicky zaměřenými na barokní poutní cesty. V rámci projektu budou pro veřejnost uspořádány semináře a komentované prohlídky v terénu, kde budou účastníkům představeny 3D modely a aplikace s tematickým obsahem.

Výstupy projektu: peregrinus.online

psb_publicita