Progresivní sběr geoprostorových dat a jejich zpracování

FRVŠ č. 919/2006 – vybavovací projekt
Řešitelé: Václav Čada, Karel Jedlička, Jan Nejedlý, Pavel Novák

Anotace:
Projekt si klade za cíl zkvalitnit výuku studentů nejen oboru geomatika pomocí vybavení pro terénní sběr a následně zpracování geoprostorových dat.

Požadovaná kombinovaná GPS/geodetická stanice totiž skýtá velké možnosti v oblasti zpracovávání a vyrovnávání naměřených dat moderními matematickými postupy, zejména pak s využitím metod prostorové statistiky a vyrovnání. Laboratoř pro zpracování geoprostorových dat tak bude sloužit jak pro studenty oboru geomatika tak i jako studentská mobilní laboratoř pro studenty studijního programu matematika oboru matematické inženýrství. Dále bude využívána v rámci cvičení pro nižší ročníky i ostatními studenty FAV.

Zakoupené vybavení rozšíří již existující vybavení katedry zejména o možnost zpracovávat GPS data v kombinaci s geodetickými daty. Studenti tak budou i nadále mít možnost se v průběhu studia seznámit s nejmodernějšími technologiemi a zlepší tak svoji budoucí pozici na trhu práce.

Se zmiňovaným vybavením budou seznamováni studenti již od 2. ročníku bakalářského studijního programu v rámci měřických praxí. Studenti vyšších ročníků pak budou vybavení používat v dalších předmětech a pro práci na projektech a závěrečných (diplomových/bakalářských) pracích.