Prostorová evidence kulturního dědictví

2005–neomezeno
Řešitelé: Karel Bobek (státní zámek Kozel), Karel Jedlička

Anotace: Projekt se zabývá způsoby prostorové identifikace nemovitých i movitých kulturních památek, chráněných území i ochranných pásem, spravovaných Národním památkovým ústavem (NPÚ), a to ve všech úrovních prostorové podrobnosti. Navazuje na již etablované struktury národní databáze (až do úrovně podrobnosti parcely a budovy či objektu) a následně vyvíjí databázovou strukturu pro podrobnější prostorovou evidenci (místnosti, mobiliář), kterou je třeba navázat na již existující obsáhlé atributové databáze.