Řešení přesných modelů geoidu a kvazigeoidu pro území střední Evropy

2005–2007
GAČR, řešitel: Pavel Novák