SDI-EDU

2009–2011
CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010
Hlavní řešitel: Karel Janečka

Anotace: Projekt SDI-EDU je zaměřen na přenos znalostí z evropských výzkumných projektů souvisejících se vzděláváním v oblasti tvorby prostorové datové infrastruktury pro územního plánování. Příkladem takových projektů jsou například projekty Humboldt či Naturnet Redime. Základní koncept budování prostorové datové infrastruktury spočívá v přesunu prostorových dat do webového prostředí a v použití webových služeb pro budování sítě distribuovaných geoportálů. Standardy pro budoucí celoevpropskou prostorovou datovou infrastrukturu jsou definovány v evproské směrnici INSPIRE. S implementací směrnice INSPIRE vyvstane silný požadavek na budování znalostních kapacit a na přenos znalostí mezi územními plánovači, evropským regiony či jednotlivými magistráty. Projekt SDI-EDU bude využívat inovační vzdělávací metody z projektu Naturnet Redime, což umožní transfer znalostí o prostorové datové infrastruktuře pro oblast územního plánování směrem k reálným uživatelům dat. Projekt bude rovněž využívat nejnovějších poznatků z projektu Humboldt, které budou zakomponovány do výukových kurzů.