SDI4Apps – Využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data)

2014–2017, CIP-ICT-PSP-PB 621129, hlavní řešitel: Tomáš Mildorf

Anotace: Projekt SDI4Apps je financovaný programem Competitiveness and Innovation Framework Programme a Ministerstvem vnitra České republiky. Projekt je zaměřený na využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data).
Cílem je vytvoření platformy a podmínek na podporu tvorbu inovativních služeb a aplikací nad geografickými daty. Konkrétními cíli projektu jsou:

 • integrace nové generace infrastruktury prostorových informací založených na participativní a sociální validaci;
 • podpora jednoduchého vyhledávání a zpřístupnění prostorových informací pro každého;
 • propojení prostorových a neprostorových informací prostřednictvím principů propojených otevřených dat (Linked Open Data);
 • tvorba cloud infrastruktury podporující prostorové informace a polohové lokalizační služby (Location Based Services – LBS);
 • návrh otevřených aplikačně-programových rozhraní (API) podporující integraci prostorových dat a LBS do aplikací vytvořených programátory bez geoinformačních znalostí a zkušenostmi;
 • integrace in-situ měření a dat z pozorování Země;
 • vícejazyčná podpora prostorových dat;
 • otestování platformy prostřednictvím integrace a demonstrace série pilotních aplikací;
 • oslovení externích vývojářů a programátorů;
 • organizace soutěže vývojářů aplikací podporujících širší využití geoprostorových informací;
 • tvorba udržitelného obchodního modelu pro infrastruktury prostorových informací založených na cloud řešeních.

SDI 4 Apps