Sestava RTK-GPS pro praktickou výuku studentů na oboru Geomatika

FRVŠ č. F923/2001 – vybavovací projekt
Řešitelé: Tomáš Brichta, Leoš Mervart (ČVUT), Václav Čada
Člen řešitelského týmu: Karel Jedlička

Anotace:
RTK-GPS je nová a rychle se rozvíjející geodetická technologie, která prostřednictvím aparatury RTK-GPS umožňuje řešení souřadnicových úloh v reálném čase přímo v terénu. Základem RTK-GPS je sestava dvou aparatur GPS, která je doplněna radiomodemy (GSM modemy) a sw umožňující výpočet korekcí (nutných pro dosažení přesnosti v řádu 1–2 cm). Na rozdíl od klasického způsobu sběru dat nebo vytyčování je mnohem operativněší a umožňuje rychlé a přesné měření i ve složitých terénech s málo hustým bodovým polem připojovacích bodů. Při použití GSM modemu se používání RTK-GPS stává použitelné na rozsáhlém území a zároveň umožňuje využití jiné pevné referenční stanice pracující se stejným modemem, která pracuje v režimu RTK.