Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání (výzkumný záměr KMA)

2005–2011
MŠMT č. MSM4977751301
Hlavní řešitel: Pavel Drábek

Naše oddělení participovalo na minulém a participuje i na současném výzkumném zámeru katedry matematiky.

Poznámka: adresy stránek na KMA se mění velmi dynamicky a proto je možné že odkaz nefunguje. Pokud je tomu tak, prosím oznamte to na adresu smrcekZkma.zcu.cz .