Spolupráce s firmou ARCDATA

2004 – neomezeno
Řešitel: oddělení geomatiky

4. 11. 2004 podepsala Západočeská univerzita smlouvu o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s firmou
ARCDATA PRAHA, výhradním distributorem firem ESRI a Leica pro Českou republiku. 

Oddělení geomatiky se v rámci zmiňované spolupráce zaměřuje především na modelování bází geoprostorových dat na úrovni pozemkového datového modelu.