Visual Health

2008–2009
MŠMT č. 2E08028
Hlavní řešitel: Milan Konečný (MUNI)
Řešitelé z oddělení geomatiky: Václav Čada, Radek Fiala, Otakar Čerba, Karel Jedlička, Jan Ježek.

Anotace: Projekt SDI-EDU je zaměřen na přenos znalostí z evropských výzkumných projektů souvisejících se vzděláváním v oblasti tvorby prostorové datové infrastruktury pro územního plánování. Příkladem Anotace: Projekt Visual Health se zabývá tvorbou mezioborových vazeb v průniku přírodovědných oborů a lékařství. Hlavním předmětem zkoumání jsou dostupné aktuální údaje z oboru zdravotnictví, zajištění jejich dostupnosti a zhodnocení jejich vlivu na rozhodování jedince o zdraví. Vedlejším předmětem bude tvorba výukových modulů vizualizace zdravotních dat a snaha o propagaci daných vědních oborů mezi širokou veřejností. Vytvořené materiály budou také sloužit jako vstup do informačních systémů univerzit pro podporu e-learningu a blended-learningu.