KGM banner velký

Katedra Geomatiky

Studijní obor geomatiky se v České republice poprvé otevřel právě na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Naši studenti získávají komplexní znalosti v oblasti zajištění, analýzy, interpretace, distribuce a využívání geografických informací. 

„Ani nejpodrobnější mapa světa vás nikam nedovede, když nevíte, kde se právě nacházíte.
(neznámý autor, kterého bychom mohli ledacos naučit)

Výuka I výzkumná činnost

Obor geomatika na Západočeské univerzitě v Plzni se vyvíjí od roku 1995 jako první v České republice, kdy bylo na Fakultě aplikovaných věd založeno speciální oddělení geomatiky. Z něj se postupem doby etablovala stabilní, personálně silně zastoupená součást univerzity, která je pevně rozkročena mezi výukou a výzkumem. Katedra pracuje s obory zeměměřictví, geodézie, dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie, globálního určování prostorové polohy na zemském povrchu, geografických informačních systémů, kartografie či informačního modelování staveb.

Katedra geomatiky zároveň stojí za významnými projekty z oblasti geofyzikálních modelů a geoinformatických technologií.

Právě probíhá...

Právě probíhá...

Bylo otevřeno přihlašování na GeoCamp 2024. Více informací o letní škole geomatiky GeoCamp 2024 včetně přihlašovacího formuláře najdete na https://www.kgm.zcu.cz/cs/Education/Geocamp.html.

Novinky z naší fakulty