studium_1920_630

Informace o studiu

Studium geomatiky je objevné, zajímavé a díky našim přednášejícím i poutavé a zábavné. Naši absolventi bez problémů nacházejí široké uplatnění na významných pozicích v soukromých firmách i veřejné správě.
Zakončení studia Studijní programy

Geomatika je oborem budoucnosti

Jste-li zvídaví, s geomatikou vás čekají krásná léta. Naučíte se principy všech základních oblastí geomatiky a příbuzných věd. Budete schopni samostatného sběru prostorových dat, ať už pomocí klasických geodetických metod tak i moderních geodetických metod (laserové skenování, GNSS atd.) Dokážete prostorová data vhodně uložit v optimálních datových modelech v databázovém prostředí a analyzovat je pomocí moderních GIS metod. Zároveň se naučíte i tato data správně vizualizovat pomocí vhodných kartografických principů.

Po ukončení bakalářského nebo navazujícícho magisterského studia najdete uplatnění v oblasti geodézie a katastru nemovitostí, můžete se zabývat databázovými a geografickými informačními systémy, a to nejen v soukromé praxi (naši absolventi působí ve firmách jako např. Georeal, BRICHTA - GEOPLZEŇ, ARCDATA PRAHA, Unicorn/HSI, ZF, Team EXACT,  Mapy.cz, SITMP, T-Mapy atd.), ve vědeckých institucích (KGM ZČU, VÚGTK a pod.), ale i ve státní a veřejné sféře (katastrální pracoviště, Státní pozemkový úřad, ČÚZK, RRA PK atp.). Již v průběhu studia je možné se podílet na řešení českých i evropských vědeckých projektů. V minulosti šlo např. o projekty OpenTransportNet, Peregrinus Silva Bohemica či DataBio (přehled dokončených projektů), aktuálně řešené projekty jsou uvedené na této stránce. Představení spin-off firem, na jejichž založení se Katedra geomatiky podílela je uvedena v sekci Transfer znalostí. Po složení odborné zkoušky můžete navíc získat oprávnění k vykonávání určitých specializovaných zeměměřických činností jako Autorizovaný zeměměřický inženýr (AZI).

Absolventi doktorského studijního programu Geomatika se profilují do oblasti matematické a fyzikální geodézie, geodetických základů a družicové navigace, geodynamiky a gravimetrie, geomatiky a geoinformatiky, geoprostorových dat a datového modelování, vizualizace v kartografii a geoinformatice s důrazem na internetové aplikace. Významné je propojení s disciplínami matematické statistiky, numerického modelování, numerických metod, teorie grafů, teoretické informatiky a teorie složitosti, aplikací geometrie a počítačové geometrie. 

Informace pro uchazeče o studium  

Studijní pobyty pro naše studenty

Zařizuje International Office ZČU, na jejíž stránkách najdete podrobné informace o možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží.